Metody zarządzania


Inwestujemy, zmieniamy się i cały czas weryfikujemy procesy zachodzące wewnątrz firmy. Chcemy, by oferowane przez nas produkty były jeszcze doskonalsze, dlatego staramy się maksymalnie usprawniać procedury zwiazane z ich produkcją, kierując się w swoich działaniach zasadami Lean Manufacturing. W realizacji strategii oraz wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów pomaga nam zrównoważona karta wyników oraz zaawansowany controlling. Sprawdź jak działamy, aby osiągać najlepsze rezultaty.

  Zalety wykorzystywania zrównoważonej karty wyników w firmie

  Dzięki zrównoważonej karcie wyników (ang. The Balanced Scorecard) jesteśmy w stanie w efektywny sposób wdrażać elementy strategiczne oraz podejmować ważne działania operacyjne, które zwiększają skuteczność oraz optymalizują zarządzanie strategiczne. Stosowanie BSC w codziennej pracy, wiąże się z wieloma korzyściami, m.in.: - pomaga nam łatwiej i precyzyjniej określać cele, - ułatwia zrozumienie misji przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach organizacji, - wspomaga współdziałanie poszczególnych działów firmy, - rozdziela zadania i dokładnie je opisuje, uwzględniając, jednocześnie mierzalne wskaźniki ich realizacji.

  Lean Manufacturing jako innowacyjna metoda do doskonalenia naszych procesów

  Każdego dnia dążymy do tego, aby być jeszcze lepsi w swojej branży. Lean Manufacturing sprawia, że ustrukturyzowanie procesów niezbędnych do realizacji tego celu staje się dużo łatwiejsze. Skupiamy się na tworzeniu wartości dodanej eliminując to, co zbędne w procesie wytwarzania. Lean Manufacturing przejawia się w naszej firmie także poprzez kierowanie się zasadami Jidoki - wbudowanej jakości, czy czerpiąc z wiedzy Kaizen. Pomaga nam to doskonalić się krok po kroku. Działamy ponadto zgodnie z zasadą 5S, czyli 5 kroków do właściwej organizacji środowiska pracy, doskonalenia kultury organizacyjnej oraz zwiększenia stabilności procesów.

Inne narzędzia, które pomagają nam podnosić standardy naszych produktów, działań i współpracy to:

 • zarządzanie wizualne
 • optymalne utrzymanie ruchu (TPM)
 • skrócenie czasu przezbrojenia maszyny (SMED)
 • wykorzystywanie metod rozwiązywania problemów takich jak 8D i 5Why
 • dążenie do standaryzacji pracy
 • wykorzystywanie systemu zapobiegającego błędom Poka-Yoke

Na uporządkowaniu działań i poszczególnych procedur, zyskuje nie tylko firma, ale i jej klienci. Dzięki Lean Manufacturing jesteśmy w stanie nieustanne podnosić jakość naszych produktów oraz skracać czas realizacji zamówień, a co za tym idzie szybciej, lepiej i skuteczniej reagować na potrzeby naszych klientów. Optymalizacja zasobów i skupienie się na maksymalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, pozytywnie wpływa na zmniejszenie awaryjności maszyn, co w perspektywie czasu, zapewnia nam przewagę na rynku. Mimo że doskonalenie się jest drogą bez końca, postanowiliśmy podjąć to wyzwanie, aby spełnić najskrytsze wymagania naszych klientów.

Lumag logo
Lumag Sp. z o.o. Rogozińska 72, 64-840 Budzyń tel. 67 284 48 00

Zapisz się do newslettera

Copyright © 2022 Lumag Sp. z o.o. All rights reserved. Created by