Załącznik nr 4 do Zapytanie nr 3-2020_Specyfikacja techniczna