Załącznik nr 4 do zapytania 2-2020_Specyfikacja techniczna