Współpraca z FEMFM i TUV

Działalność w ramach VRI i FEMFM

logoFEMFM

Od 1998 r. LUMAG jest członkiem Federacji Przemysłu Okładzin Ciernych (VRI) oraz Europejskiego Związku Producentów Materiałów Ciernych (FEMFM). Są to organizacje stojące na straży interesów producentów, ochrony receptur i technologii, przede wszystkim jednak dążą do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, przyjaznych środowisku. Swoje główne działania ukierunkowują na wycofanie azbestu, ograniczenie w recepturach ilości antymonu, miedzi i stopów miedzi. Dzięki naciskom organizacji, z rynku eliminowane są materiały cierne niehomologowane, a producenci muszą spełniać wyższe standardy. VRI jest właścicielem uniwersalnej i szeroko stosowanej w branży motoryzacyjnej numeracji części hamulcowych, tzw. numerów WVA. Numeracji tej mogą używać tylko członkowie VRI lub licencjobiorcy numeracji.

W ramach FEMFM, LUMAG współpracuje z wiodącymi koncernami z branży hamulcowej, m.in. z: TMD Friction, Honeywell Bremsbelag, ITT Automotive Europe, Raybestos, Federal-Mogul, Roulunds.

Kooperacja między liczącymi się producentami materiałów ciernych ma na celu przede wszystkim:

  • nawiązywanie współpracy w dziedzinie technologii, dostosowywanie norm i przepisów prawnych na poziomie międzynarodowym dla zapewnienia wysokiej jakości materiałów ciernych
  • podnoszenie standardów produkcji, ochrony środowiska naturalnego oraz warunków pracy osób zatrudnionych w branży materiałów ciernych
  • dbanie o interesy producentów branży i ich promocję

Współpraca z TÜV i innymi jednostkami badawczymi

logoTUV

LUMAG od wielu lat współpracuje z jednostkami badawczymi w Polsce i w Europie, takimi jak: TÜV Nord Essen, TÜV SÜD Czech z Pragi, Applus+ IDIADA z Hiszpanii, Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Wspólnie z jednostkami badawczymi organizowane są testy okładzin i klocków hamulcowych, przeprowadzane zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w warunkach drogowych.