Ważny komunikat

Z najgłębszym żalem chcielibyśmy poinformować o nagłej śmierci naszego drogiego kolegi Krzysztofa Żywanowskiego.

Jego nieoczekiwane odejście zostawia w nas ogromną pustkę, którą z trudem postaramy się wypełnić wspomnieniami o Jego wyjątkowej osobowości, zjednującej Mu powszechną sympatię. W ciągu 15 lat kierowania przez Niego Działem Sprzedaży nauczyliśmy się wysoko cenić Jego inteligencję, pracowitość, błyskotliwość, poczucie humoru i umiejętność łagodzenia konfliktów.

W tych trudnych chwilach myślimy przede wszystkim o Jego rodzinie, która poniosła tak niewyobrażalną i niespodziewaną stratę.

Nigdy nie zapomnimy Drogiego Krzysztofa i łączymy się w cichej żałobie z całą Jego rodziną.