Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jako jedna z największych firm działających w powiecie chodzieskim, aktywnie włączamy się w życie regionu i jego mieszkańców. Odpowiadamy na potrzeby lokalnej społeczności udzielając pomocy finansowej i pozafinansowej.

Pomagamy zdobyć kwalifikacje

Lumag Sp. z o.o. objął patronatem klasę Technikum w zawodzie technik mechanik w ZSP im. H. Cegielskiego w Chodzieży w roku szkolnym 2016/2017. Klasa patronacka liczy 28 uczniów.
Pod czujnym okiem 4 specjalistów z firmy przez cały czteroletni cykl kształcenia będą uczestniczyli w praktykach zawodowych organizowanych w siedzibie Lumag oraz Dziale Badań i Rozwoju.
Profil klasy nastawiony jest na rozwijanie umiejętności praktycznych w oparciu o zdobywaną wiedzę.

LMC_1_960

Dodatkowo chętnie wspieramy szkoły o profilu technicznym we wszelkiego rodzaju materiały dydaktyczno-informacyjne poświęcone klockom hamulcowym, ich budowie oraz wpływie na bezpieczeństwo.

Wspieramy finansowo dom dziecka

Od kilku lat wspieramy finansowo Dom Dziecka w Szamocinie. Dzięki naszej pomocy, co roku dzieci i młodzież wyjeżdżają na kolonie letnie, otrzymują świąteczne prezenty oraz fundusze na artykuły szkolne i odzież.

Wspieramy aktywność sportową dzieci i aktywny wypoczynek

Firma LUMAG angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności, w której jest bezpośrednio obecna, wspomagając inicjatywy władz lokalnych, instytucji pozarządowych oraz innych podmiotów.
Wspieramy programy mające na celu rozwój społeczności, w której działa firma, podejmujemy inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.
Jednym z ostatnich tego typu przykładów działalności jest wsparcie drużyny małych piłkarzy z MKS Nielba Wągrowiec, rocznika 2005. Nasza firma ufundowała tej drużynie dresy reprezentacyjne.

Nielba Wągrowiec

Wspieramy również fundację „Dzieciom Europy”. Jej celem jest pomoc finansowa i materialna dla dzieci i młodzieży, a w szczególności stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju form kształcenia, krzewienia kultury i sportu, a także popularyzowanie różnych aktywnych form wypoczynku i rekreacji.

Realizujemy prośrodowiskowe projekty

lumag (37)

Jako firma odpowiedzialna społecznie dbamy również o środowisko naturalne. Realizowane przez nas inwestycje uwzględniają aspekt pro środowiskowy.

W ramach realizowanej polityki środowiskowej, zgodnej z normą ISO 14001, podejmowane są działania mające na celu bezpieczne wytwarzanie produktów w warunkach nieobciążających i nieniszczących środowiska. Dotyczą one także recyklingu i utylizacji zużytych okładzin oraz klocków hamulcowych.