Projekt na finiszu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Pod koniec stycznia firma LUMAG zakończyła instalację linii technologicznej do nakładania powłoki kleju, zakupionej w ramach szerszego projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 .

Jest to niezwykle precyzyjna maszyna gwarantująca pełen monitoring grubości powłoki klejowej podczas procesu pokrycia powierzchni płytki nośnej klocka warstwą odpowiedniego kleju spajającego ją z materiałem ciernym.
Linia zawiera stacje automatycznego pomiaru grubości kleju z układem separacji braków, co zapewnia 100%-ową kontrolę grubości warstwy klejowej. Jest to pierwsza tego typu maszyna na świecie o tak dużej dokładności.
Linia do kleju połączona jest w jeden ciąg technologiczny z piaskarką.

Instalacja obydwu maszyn kończy trwający ponad półtorej roku projekt inwestycyjny o wartości 20,7 mln zł., na który firma LUMAG uzyskała 40% wsparcia ze środków unijnych.
W ramach projektu zostały zakupione linie technologiczne, które realizują cały proces produkcji klocków hamulcowych do pojazdów użytkowych takie jak:
– linia do malowania proszkowego (czerwiec 2014)
– linia do szlifowania (czerwiec 2014)
– liniowe centrum prasowalniczego IAG wraz z zestawem 12 narzędzi (grudzień 2014)
– piec do wygrzewania klocków IAG połączony z centrum prasowalniczym (grudzień 2014)
– linia do nakładania kleju połączona z piaskarką (styczeń 2015)
oraz stanowisko do badania wytrzymałości na ścinanie (wrzesień 2014).
W wyniku realizacji inwestycji, moce przerobowe spółki w zakresie klocków ciężarowych zwiększyły się o ok. 50%.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynku światowym innowacyjnych klocków hamulcowych” będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego, ulepszonego produktu w postaci nowego typu klocka hamulcowego, który stanowił będzie rozwiązanie konkurencyjne w skali całej branży.

technological line for adhesive application
Na zdjęciu: linia do nakładania kleju połączona z piaskarką

 

monitoring of the adhesive coating thickness