Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu narzędzi wielotaktowych postępowych do produkcji nakładek antypiskowych w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej związanych z poszerzeniem asortymentu o nowe i udoskonalone klocki hamulcowe do samochodów osobowych” informujemy, że oferty złożyły następujące podmioty:

– C.B. di Bresciani Cicolari & C s.n.c
– Accornero
– MITEC di Viviani Maurizio e C. s.a.s.

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:
– C.B. di Bresciani Cicolari & C s.n.c