Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym z dn. 13.03.2017 w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu linii do produkcji płytek nośnych klocków hamulcowych samochodów ciężarowych w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” informujemy, że ofertę złożył następującą podmiot:

– Feintool Technologie AG

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:

– Feintool Technologie AG