Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu urządzenia do etykietowania opakowań kartonowych w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej związanych z poszerzeniem asortymentu o nowe i udoskonalone klocki hamulcowe do samochodów osobowych” informujemy, że oferty złożyły następujące podmioty:

– HIT-Kody Kreskowe Sp. J.
– Videojet Technologies Sp. z o.o.,
– Inter-Bit Systemy Informatyczne Łukasz Odyjas,

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:

– HIT-Kody Kreskowe Sp. J.