Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu urządzenia pakującego nakładki antypiskowe klocka hamulcowego.
w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej związanych z poszerzeniem asortymentu o nowe i udoskonalone klocki hamulcowe do samochodów osobowych” informujemy, że oferty złożyły następujące podmioty:

– L.C.M. Progetti S.r.l.
– Asservimenti Presse S.r.l
– DIG Świtała Sp. z o.o.

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:

– L.C.M. Progetti S.r.l.