Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu elektrycznego wózka widłowego STILL w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej związanych z poszerzeniem asortymentu o nowe i udoskonalone klocki hamulcowe do samochodów osobowych” informujemy, że oferty złożyły następujące podmioty:

– Przedstawiciel STILL, Pan Marcin Małecki
– Przedstawiciel STILL, Pan Robert Zbrzeźniak
– Przedstawiciel STILL, Pan Wiesław Matela

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:
– Przedstawiciel STILL, Pan Robert Zbrzeźniak