Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu prasy do produkcji nakładek antypiskowych klocków hamulcowych pojazdów osobowych w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej związanych z poszerzeniem asortymentu o nowe i udoskonalone klocki hamulcowe do samochodów osobowych” informujemy, że oferty złożyły następujące podmioty:

– IAG – Industrie Automatisierungsgesellschaft mbH
– BRUDERER AG

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:

– BRUDERER AG