Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym z dn. 14.07.2017 w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu narzędzi postępowych do wykrawania płytek nośnych – 3 kpl. w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” informujemy, że ofertę złożył następujący podmiot:

– Feintool Technologie AG

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:

– Feintool Technologie AG