Nasze wartości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Strategia

Wymagania pierwszego montażu jako kierunek ciągłego rozwoju materiałów ciernych i technologii wytwarzania w zgodzie z poszanowaniem obowiązujących reguł społecznych i środowiskowych.
Ciągłe poszukiwanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych wyrobu oraz zmian organizacyjnych zarządzania przedsiębiorstwem w drodze do pełnego sukcesu.
Dostępność BRECK i LUMAG we wszystkich krajach europejskich na niezależnym rynku AM jako sprawdzony i pewny produkt.

Cele

Głównymi celami naszej działalności są:

  • ciągły rozwój i doskonalenie infrastruktury oraz inwestowanie w nowe technologie
  • stała analiza i pomiar satysfakcji klientów oraz wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom
  • podnoszenie skuteczności i efektywności produkcji poprzez jej optymalizację
  • zapobieganie niezgodnościom na wszystkich etapach procesu w celu wytwarzania bezpiecznych i niezawodnych wyrobów, przyjaznych dla środowiska naturalnego
  • optymalizacja efektów ekonomicznych spółki
  • ciągłe rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości projakościowej i proekologicznej
  • prowadzenie działalności w zgodzie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego oraz z poszanowaniem interesów społeczności lokalnej
  • prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej gospodarki odpadami oraz minimalizacja negatywnych skutków dla środowiska, w tym redukcja zanieczyszczeń i hałasu
  • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • spełnienie wszystkich mających zastosowanie wymagań

Kodeks etyczny

Pobierz