Nasze wartości

Misja

Naszą misją jest dostarczanie użytkownikom samochodów wysokiej jakości produktów, które gwarantują skuteczne hamowanie, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

lumag (7)b

Strategia

Nasza strategia zakłada zdobycie silnej pozycji na rynku części zamiennych w segmencie okładzin i klocków hamulcowych. Chcemy wprowadzić marki BRECK i LUMAG na wszystkie rynki europejskie.

Cele

Głównymi celami naszej działalności są:

  • ciągły rozwój i doskonalenie infrastruktury oraz inwestowanie w nowe technologie
  • stała analiza i pomiar satysfakcji klientów oraz wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom
  • podnoszenie skuteczności i efektywności produkcji poprzez jej optymalizację
  • kontrola wszystkich etapów produkcji, w celu wytwarzania bezpiecznych i niezawodnych wyrobów, przyjaznych dla środowiska naturalnego
  • prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej gospodarki odpadami oraz minimalizacja negatywnych skutków dla środowiska, w tym redukcja zanieczyszczeń i hałasu
  • optymalizacja efektów ekonomicznych spółki
  • ciągłe rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości projakościowej i proekologicznej
  • prowadzenie działalności w zgodzie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego oraz z poszanowaniem interesów społeczności lokalnej
  • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Kodeks etyczny

Pobierz