Metoda zarządzania

Zrównoważona karta wyników oraz zaawansowany controlling ułatwiają nam realizację szeroko rozumianej strategii, a także pozwalają wyjść naprzeciw nowym oczekiwaniom klientów. Z kolei w usprawnianiu naszych procesów produkcyjnych kierujemy się zasadami Lean Manufacturing.

Zrównoważona karta wyników

Zrównoważona karta wyników (ang. The Balanced Scorecard) pozwala nam w efektywny sposób wdrażać elementy strategiczne i podejmować działania operacyjne w celu zwiększenia skuteczności i optymalizacji zarządzania strategicznego. Zastosowanie BSC pomaga łatwiej określać cele i zrozumieć misję przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach organizacji. Proces wspomaga współdziałanie poszczególnych działów firmy. Pozwala na rozdzielenie zadań i dokładne ich opisanie za pomocą mierzalnych wskaźników, co z kolei ułatwia menedżerom najwyższego szczebla kontrolowanie stopnia realizacji zadań oraz tworzenie skutecznego systemu motywacyjnego.

Lean Manufacturing

Lean jest dla nas drogą do doskonalenia procesów, która przynosi nam realne korzyści wewnątrz organizacji oraz pozwala na konkurencyjne spełnienie oczekiwań naszych klientów. Koncentrujemy się na tworzeniu wartości dodanej, eliminując co zbędne w procesie wytwarzania.

Lean Manufacturing realizujemy poprzez wykorzystanie takich narzędzi jak:

  • zarządzanie wizualne,
  • 5S – 5 kroków do właściwej organizacji środowiska pracy, doskonalenia kultury organizacyjnej oraz zwiększenia stabilności procesów,
  • Jidoka – wbudowana jakość,
  • Kaizen – krok po kroku do doskonalenia,
  • 8D, 5Why – metody na rozwiązywanie problemów,
  • Poka-Yoke – system zapobiegania błędom,
  • standaryzacja pracy,
  • TPM – optymalne utrzymanie ruchu,
  • SMED – skrócenie czasu przezbrojenia maszyny.

Stosowanie Lean Manufacturing podnosi jakość naszych produktów, skraca czas realizacji zamówienia, a tym samym pozwala szybciej reagować na potrzeby klientów. Dzięki niemu optymalizujemy nasze zasoby, maksymalnie wykorzystujemy zdolności produkcyjne, a także zmniejszamy awaryjność maszyn. Zapewnia to elastyczność i konkurencyjność naszej firmy. Właśnie dlatego, mimo że doskonalenie jest drogą bez końca, podjęliśmy to wyzwanie.