O nas

Odpowiedzialność za produkt

Nasza firma działa w zgodzie z przepisami regulującymi kwestie ochrony środowiska naturalnego, dlatego wdrożyliśmy system zarządzania zgodny z normą ISO 14001. Nie stosujemy żadnych związków metali ciężkich, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz użytkowników pojazdów. Za ekologiczną produkcję zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Wielkopolska Jakość”.

W ramach polityki środowiskowej zgodnej z normą PN-EN ISO 14001 podejmujemy działania mające na celu bezpieczne wytwarzanie produktów w warunkach nieobciążających i nieniszczących środowiska. Dotyczą one także recyklingu i utylizacji odpadów. Odbieramy, gromadzimy i przetwarzamy zużyte okładziny i klocki hamulcowe z warsztatów i serwisów. Stosowane przez nas metody neutralizowania są zgodne z założeniami recyklingu. Odzyskane dzięki temu materiały są ponownie stosowane jako komponent do produkcji nowych elementów układów hamulcowych.

img1

Badania i rozwój

LUMAG od lat prowadzi prężną działalność badawczo-rozwojową (R&D), dzięki której możemy oferować klientom bezpieczne i nowoczesne produkty o najwyższej jakości wykonania. Stale poszukujemy nowych rozwiązań i modyfikujemy swoje produkty tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Nasz dział badań i rozwoju dysponuje nowoczesnym laboratorium badawczym. Na jego wyposażeniu znajduje się m.in. dynamometr Tecsa, stanowisko badawcze Krauss, urządzenie do badania ściśliwości JURID, urządzenie Corrsys-Datron do badania skuteczności hamowania, czy też twardościomierz Rockwella. Nasi specjaliści wykorzystują w codziennej pracy również urządzenia do badań mechanicznych materiałów ciernych, jak i urządzenia do pomiaru przyrostu grubości okładzin pod wpływem temperatury, które umożliwiają wykonywanie badań wymaganych przez europejskie normy motoryzacyjne: VDA 285-2 oraz regulamin 90 ECE, niezbędne do dopuszczenia produktów do sprzedaży.

W naszym laboratorium powstają receptury, pozwalające na tworzenie produktów charakteryzujących się wysoką skutecznością hamowania w szerokim zakresie temperatur, prędkości i obciążenia oraz wysoką trwałością. Wszystko to jest możliwe dzięki rygorystycznym testom przeprowadzanym na urządzeniach symulujących rzeczywiste warunki używania produktów, a także w samochodach testowych.

Charakterystyka produktów

1. Praca w wysokich temperaturach

Zużycie cieplne okładzin powstaje na skutek działania wysokiej temperatury spowodowanej tarciem. Efektem tego jest obniżenie parametrów wytrzymałościowych materiałów ciernych. Skutki i przebieg zużycia cieplnego zależą od rodzaju materiału użytego do produkcji okładzin. Produktami zużycia cieplnego okładzin są zwęglone cząstki żywic i kauczuków syntetycznych twarde lub kruche, jak również tworzące substancję o mazistej konsystencji.

2. Twardość

Od twardości materiałów ciernych zależy wielkość nacisku jednostkowego na powierzchniach rzeczywistego styku pary trącej. Twardość materiałów ciernych zawiera się w przedziale od 20 do 500 MPa (norma ISO 2039:1987).

3. Skuteczność hamowania i fading

Skuteczność hamowania to stosunek siły hamowania do nacisku na oś, najczęściej wyrażana w procentach. Z kolei fading (fading temperaturowy, fading eksploatacyjny) to lekki zanik skuteczności hamowania pojazdu przy nagrzanych hamulcach. Występuje wówczas, gdy droga hamowania pojazdu się wydłuża o wartości przekraczające 20% w stosunku do warunków normalnych. Charakterystyka i intensywność fadingu zależą od wielu czynników, m.in. rodzaju materiału, sposobu utwardzania okładzin i ich obróbki cieplnej.

4. Głośność hamulców

Hałas powstaje w wyniku drgań, które są skutkiem hamowania. Są one związane z występowaniem tarcia suchego i towarzyszy im skrzypienie. Głośna praca układu hamulcowego może być wywołana m.in. luzami na sworzniu szczęk lub dźwigniach rozpieraków, biciem bębnów i tarcz hamulcowych, nachyleniem powierzchni roboczych tarcz hamulcowych, odstawaniem okładzin od szczęk hamulcowych czy zmęczeniem sprężyn odciągających szczęki od tarczy hamulca bębnowego.

5. Współczynnik tarcia

Współczynnik tarcia to stosunek siły tarcia do siły reakcji płaszczyzny (bębna, tarczy hamulcowej). Okładziny hamulcowe sprzedawane na rynku części zamiennych nie mogą mieć większej różnicy niż +/- 15% wartości współczynnika tarcia w porównaniu z OE.