Lumag zwiększa wydajność

W ramach wdrażania II fazy inwestycyjnej, której koszt szacowany jest na 35 mln zł, spółka LUMAG uruchomiła pierwsze linie technologiczne. W tym tygodniu ruszyła produkcja na nowej linii do szlifowania klocków hamulcowych, połączonej w jeden ciąg technologiczny z malarką proszkową.
Maszyny te dwukrotnie zwiększą wydajność firmy w zakresie obróbki klocków zarówno ciężarowych jak i osobowych, co w obecnej sytuacji nadpopytu na produkty wytwarzane przez LUMAG znacząco poprawi ich dostępność na rynku oraz pozwoli na pozyskiwanie nowych odbiorców.
Równolegle zainstalowana została nowa maszyna do znakowania klocków metodą tampon druku, co przełoży się nie tylko na zwiększoną wydajność w zakresie wykonywania tej operacji, ale również pozytywnie wpłynie na aspekt wizualny produktu.

Lumag