LUMAG podsumował rok 2013

Miniony rok zakończył się dla przedsiębiorstwa Lumag dużym sukcesem. Spółka zrealizowała w 111,9% założony plan sprzedaży na rok 2013, a co istotniejsze osiągnęła szacowny zysk.
Wzrost ten jest jeszcze bardziej efektowny w stosunku do roku 2012, ponieważ przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 24,4%, co w poprzednich latach kryzysu graniczyło niemal z cudem.
Firma odnotowała znaczący wzrost przychodów w asortymencie klocków zarówno osobowych (23,6%) jak i ciężarowych (45,9%), przy utrzymaniu sprzedaży okładzin hamulcowych na tym samym poziomie.
Coraz prężniej działa również angielski oddział LUMAG Ltd., pozyskując szerokie grono odbiorców z Wielkiej Brytanii i Irlandii.
16 stycznia kadra kierownicza spółki Lumag dokonała przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Podczas spotkania podsumowano wyniki 2013 roku: realizację planu sprzedaży oraz działań marketingowych, osiągnięty obrót i poniesione koszty działalności a także przeprowadzone inwestycje, które w minionym roku były największe w 25-cio letniej historii firmy (zakończenie budowy nowego zakładu) . W drugiej części kierownicy poszczególnych działów dokonali przeglądu nadzorowanych przez nich procesów oraz zaprezentowali najistotniejsze działania na rok następny.
Na zakończenie przedstawiono plany inwestycyjne na 2014 rok oraz główne założenia strategii rozwoju firmy.
W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na wzmocnienie pozycji marek LUMAG i BRECK oraz budowanie silnej pozycji firmy wśród odbiorców pierwszo-montażowych. Plany inwestycyjne oszacowane na 23,5 mln zł. pozwolą na znaczące zwiększenie wydajności w asortymencie klocków ciężarowych oraz usprawnią procesy zarządzania oraz komunikacji z klientem poprzez wdrożenie systemu ERP B2B.
Mamy nadzieję, że zarówno zaplanowane innowacyjne inwestycje w nowe linie technologiczne jak i przemyślana strategia sprzedaży i kierunków rozwoju firmy sprawią, że ten rok będzie charakteryzował się jeszcze większą dynamiką wzrostu.