LUMAG inwestuje w nową fabrykę

W maju br. LUMAG Sp. z o.o. rozpoczął budowę nowego zakładu produkcyjnego materiałów ciernych. Jest to największa jak dotąd inwestycja w 25-cio letniej historii firmy LUMAG, której budżet oszacowano na 70 mln zł. Jej efektem będzie zaspokojenie rosnących potrzeb zarówno obecnych jak i przyszłych klientów, a co najważniejsze spełnienie restrykcyjnych wymagań rynku pierwszego wyposażenia.

W nowej fabryce zbudowana będzie od podstaw automatyczna mieszalnia do produkcji materiałów ciernych oraz zostaną zainstalowane wysokiej wydajności linie technologiczne realizujące wszystkie procesy wytwarzania klocków i okładzin hamulcowych.

Projekt obejmuje budowę hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalnym oraz budynkiem biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 18 969 m2. Inwestycja, która wielokrotnie zwiększy obecne moce produkcyjne firmy LUMAG oraz podniesie zatrudnienie, jest zlokalizowana w miejscowości Budzyń w odległości ok. 3 km od obecnej siedziby, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 11. Przewidywany termin uruchomienia produkcji w nowym zakładzie to sierpień 2013 roku.