Jakość wyrobów

Odpowiedzialność za produkt

lumag (23)

Hamulce w samochodzie muszą być niezawodne i skuteczne, ponieważ decydują o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego. Skuteczność, jaką odgrywają hamulce jest bezpośrednio uzależniona od ich konstrukcji, dlatego tak ważne są: klocki hamulcowe i okładziny hamulcowe, a także okresowe sprawdzanie ich stanu technicznego.

Procedury jakości, jakimi kierujemy się w codziennym funkcjonowaniu są w zgodzie ze standardami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 oraz specyfikacją techniczną IATF 16949.

System ten podlega ciągłemu doskonaleniu, ponieważ zarządzanie jakością to dla naszej organizacji oraz każdego pracownika codzienna powinność.

Rozumiemy jak ważne jest zaangażowanie wszystkich pracowników i ich osobista odpowiedzialność za doskonalenie procesów funkcjonujących w firmie, a poprzez to zwiększanie satysfakcji klientów.

IATF 16949

TS

Nasza firma działa w zgodzie z przepisami regulującymi kwestie ochrony środowiska naturalnego, dlatego wdrożyliśmy system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001. Nie stosujemy żadnych związków metali ciężkich, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz użytkowników pojazdów. Stosowane przez nas metody neutralizowania są zgodne z założeniami recyklingu. Odzyskane dzięki temu materiały są ponownie stosowane jako komponent do produkcji nowych elementów układów hamulcowych.

Nasze produkty posiadają homologacje ECE R-90 i R-13.

Badania i rozwój

lumag (20)

LUMAG od lat prowadzi prężną działalność badawczo-rozwojową (R&D), dzięki której możemy oferować klientom bezpieczne i nowoczesne produkty o wysokiej jakości wykonania. Stale poszukujemy nowych rozwiązań i modyfikujemy swoje produkty tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

W naszym laboratorium powstają receptury, pozwalające na tworzenie produktów charakteryzujących się wysoką skutecznością hamowania w szerokim zakresie temperatur, prędkości i obciążenia oraz wysoką trwałością. Wszystko to jest możliwe dzięki rygorystycznym testom przeprowadzanym na urządzeniach symulujących rzeczywiste warunki używania wyrobów, a także na samochodach testowych.

Specjalistyczne stanowiska badawcze, a także fascynacja i zaangażowanie zgranego zespołu inżynierów sprawiają, że potrafimy podjąć się realizacji nawet najbardziej wymagających projektów. Dzięki tej kompilacji udało nam się z sukcesem opracować, a następnie wdrożyć do produkcji seryjnej materiały cierne spełniające wymagania pierwszego wyposażenia.

Charakterystyka produktów

lumag (29)

1. Praca w wysokich temperaturach

Częste, gwałtowne oraz długotrwałe hamowanie, zwłaszcza pojazdów o dużej masie, powoduje intensywne nagrzewanie się hamulców. Dlatego zachowanie skuteczności działania hamulców rozgrzanych do wysokiej temperatury jest ich ważną właściwością eksploatacyjną, decydującą o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Podczas krótkotrwałego i mało intensywnego hamowania, gdy nie występuje silne nagrzewanie się pary trącej, hamulce bębnowe i tarczowe są prawie jednakowo skuteczne. Dopiero silne nagrzanie powoduje, że ich skuteczność jest różna.

Na spadek wartości momentu hamowania wpływają dwa czynniki:

  • rozszerzalność elementów hamulca, zwłaszcza bębnowego,
  • skłonność do fadingu materiału ciernego, z którego wykonane są klocki hamulcowe.

2. Twardość

Twardość to zdolność materiału do przeciwstawiania się odkształceniom plastycznym przy miejscowym wywieraniu nacisku na jego małą powierzchnię. Zwykle odporność na zużycie wzrasta ze zwiększeniem twardości, ale jest wiele odstępstw od tej reguły. Twardość nie jest więc wskaźnikiem odporności na zużycie.

Od twardości zależy wartość nacisku jednostkowego na powierzchniach rzeczywistego styku pary trącej. Im twardość jest większa, tym większy musi być nacisk jednostkowy, odpowiednio większa siła tarcia i wyższa wartość temperaturowych błysków na elementarnych powierzchniach styku, co może mieć wpływ na trwałość tarczy hamulcowej.

3. Skuteczność hamowania i fading

Przez skuteczność hamowania rozumie się możliwość uzyskania dużego opóźnienia i krótkiej drogi hamowania.

Fading to zanik siły hamowania. Jest on ostrzeżeniem dla kierowcy, że hamulce są nagrzane i należy tak prowadzić pojazd, aby je wychłodzić. Wyróżnia się fading eksploatacyjny i krytyczny. Fadingiem eksploatacyjnym określa się niewielki spadek skuteczności hamowania pojazdu wskutek nagrzania się hamulców. Po chwilowym przegrzaniu i wystudzeniu materiały cierne powinny odzyskać pełną wartość współczynnika tarcia.

Podczas gwałtownego hamowania awaryjnego od dużych prędkości lub długotrwałego hamowania w czasie zjazdu ze wzniesień o dużym spadku może wystąpić nagłe i duże zmniejszenie współczynnika tarcia, określane jako fading krytyczny. Może on spowodować nawet dwukrotne wydłużenie drogi hamowania samochodu, stając się przez to przyczyną wypadku.

4. Ciche hamulce

Stały postęp w budowie pojazdów przyczynia się do minimalizacji tradycyjnych źródeł hałasu w samochodach. Skutkuje to tym, że coraz częściej dostrzegane stają się źródła hałasu, które do tej pory były marginalizowane, jak chociażby hałas pochodzący od układu hamulcowego. Oprócz konstrukcji układu hamulcowego, tarczy hamulcowej i stanu technicznego pojazdu, klocki hamulcowe są postrzegane jako najczęstsze źródło generowania procesów wibroakustycznych. Zmiana składu oraz niektórych własności materiału ciernego, ma znaczący wpływ na zachowanie komfortowe hamulca. Do modyfikacji materiału ciernego można zaliczyć również zmianę jego geometrii. Często stosowaną techniką przynoszącą zadowalające efekty jest wykonanie fazowania krawędzi materiału ciernego. Inną metodą jest zapobieganie możliwemu rozchodzeniu się drgań między poszczególnymi elementami składowymi układu hamulcowego i propagowaniu tych drgań na elementy mocujące, a także na zawieszenie pojazdu. Modyfikacje mogą polegać albo na usztywnieniu poszczególnych elementów, albo na zwiększeniu ich tłumienia. Zgodnie z tą ideą producenci materiałów ciernych produkują klocki z zamontowanym na tylną część klocka dodatkowym elementem tłumiącym drgania, tzw. shimem, który posiada strukturę wielowarstwową.

5. Współczynnik tarcia

Współczynnik tarcia to stosunek siły tarcia do siły reakcji płaszczyzny (bębna, tarczy hamulcowej). Dąży się do tego, aby był on stały w szerokim zakresie temperatur, prędkości i zastosowanego obciążenia. Materiały cierne o dużym rozrzucie wartości współczynnika tarcia maksymalnego i minimalnego są podatne na generowanie procesów wibroakustycznych (pisków i drgań).