Inwestycje w urządzenia badawcze

W maju tego roku, w Dziale Badań i Rozwoju firmy LUMAG zostało uruchomione kolejne urządzenie badawcze. Tym razem inwestycja objęła dynamometryczne stanowisko bezwładnościowe z funkcją badań NVH (Noise, Vibration, Harshness – hałas, drgania, szorstkość). Jest to na dzień dzisiejszy pierwsze tej klasy urządzenie badawcze, funkcjonujące w Polsce.
Nie ulega wątpliwości, że badania trakcyjne są najbardziej wiarygodnymi badaniami pojazdów samochodowych. Jednak liczne trudności, jak chociażby problemy z zapewnieniem powtarzalnych warunków klimatycznych, są istotnymi ograniczeniami takich pomiarów. Stąd też, w ostatnim czasie coraz częściej można spotkać się z próbami zastępowania badań drogowych badaniami laboratoryjnymi, prowadzonymi na specjalnych stanowiskach. Okazuje się, że laboratoryjne symulowanie rzeczywistych warunków pracy hamulców, a więc prowadzenie bardzo realistycznych badań, jest możliwe. Niemniej należy dysponować odpowiednimi środkami technicznymi niezbędnymi do ich realizacji, co z kolei wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych. Inwestycja LUMAG w nowy, w pełni wyposażony dynamometr zamknęła się w kwocie 0,9 mln EUR
Urządzenie przeznaczone jest do badania układów hamulcowych pojazdów osobowych oraz dostawczych. Posiadanie go przyspieszy zakończenie prac nad nowym projektem poszerzenia oferty o klocki hamulcowe BRECK dedykowane wymagającym pojazdom klasy premium.

Investment in testing equipment Investment in testing equipment