Dziękujemy za wieloletnią współpracę

Przez blisko 24 lata z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem pracował w dziale szlifierni.
Dzisiaj Pan Andrzej Jaremba po raz ostatni przyjechał do pracy.
Przed nim nowy etap w życiu – zasłużona emerytura.
Dziękując za wspaniałą współpracę życzymy Panu Andrzejowi zdrowia oraz dalszej aktywności na co dzień.