Doceniamy kreatywność pracowników

W dniu 05 stycznia 2017 r. ogłosiliśmy sukces programu motywacyjnego „INNOWATOR” i podziękowaliśmy najbardziej aktywnym uczestnikom.
Program wdrożyliśmy w lutym 2014 r. w celu wykorzystania olbrzymiego potencjału naszych pracowników, zmotywowania ich do aktywnego uczestnictwa w rozwoju firmy oraz promowania kultury dzielenia się dobrymi pomysłami.
Cieszymy się, że w naszej organizacji istnieje taki potencjał rozwojowy.