Certyfikacja ISO/TS 16949

Z satysfakcją informujemy, że audit certyfikujący na zgodność z ISO/TS 16949 przeprowadzony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uznaną przez IATF zakończył się wynikiem pozytywnym.
Proces certyfikacji składał się z dwóch faz i obejmował wszystkie procesy występujące w Lumag.
W ramach auditu ze szczególną starannością został oceniony stopień spełnienia wymagań klienta. Audytorzy potwierdzili, że firma Lumag dysponuje procesem nadzoru nad takimi wymaganiami, specyficzne wymagania klienta zostały skutecznie wdrożone, a przedsiębiorstwo jest wiarygodnym partnerem dla dotychczasowych i przyszłych klientów.
Firma Lumag jest przygotowana do produkcji wyrobów o wysokich standardach jakościowych oraz spełnia wymagania Klientów branży motoryzacyjnej.
Certyfikacja ISO/TS 19949 jest kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia lepszego wsparcia klientom z sektora motoryzacyjnego. Tym niemniej nieprzerwanie będziemy rozwijać nasze nadrzędne wartości zapisane w „Polityce jakości”, nadal budując działalność na fundamentach jakości.

Jako przedsiębiorstwo świadome wpływu na środowisko lokalne i globalne, chcemy prowadzić działalność nakierowaną na jego ograniczanie. Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego i zasobów kolejny raz poddaliśmy się ocenie na zgodność z wymaganiami zdefiniowanymi w normie ISO 14001, którą mamy certyfikowaną od 2005 r.
Bezpieczeństwo naszych pracowników i gości tj. ochrona ich zdrowia i życia, jest dla nas wartością nadrzędną. Dlatego nasze działania są nakierowane na rzecz tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Skuteczność tych działań potwierdziliśmy podczas auditu certyfikującego na zgodność z PN-N-18001.
Audit odbył się w dniach 14-16.04.2014, którego wynikiem jest uzyskanie przez firmę Lumag certyfikatów zgodnych z wymaganiami ISO 14001 i PN-N-18001.