Lumag MasterClass z mistrzem kierownicy !

26 maja 2017r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z uczniami Lumag MasterClass.
Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych uczniów niespodziankę – zaprosiliśmy ambasadora marki BRECK
– Krzysztofa Hołowczyca. Mistrz kierownicy z pasją opowiadał o swoich młodzieńczych marzeniach
i determinacji jaka towarzyszyła mu od najmłodszych lat w dążeniu do celu.
To była bardzo ciekawa lekcja.
Więcej na: https://lumag.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/

MAR_4010

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym z dn. 28.03.2017 w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu mieszalnika do produkcji przedmieszki gumowej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” informujemy, że ofertę złożyły następujące podmioty:

– Buzuluk a.s.
– Hamburg-Freudenberg Maschinenbau GmbH (HF Mixing Group)

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:

– Hamburg-Freudenberg Maschinenbau GmbH (HF Mixing Group)