Certyfikacja ISO/TS 16949

Z satysfakcją informujemy, że audit certyfikujący na zgodność z ISO/TS 16949 przeprowadzony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uznaną przez IATF zakończył się wynikiem pozytywnym.
Proces certyfikacji składał się z dwóch faz i obejmował wszystkie procesy występujące w Lumag.
W ramach auditu ze szczególną starannością został oceniony stopień spełnienia wymagań klienta. Audytorzy potwierdzili, że firma Lumag dysponuje procesem nadzoru nad takimi wymaganiami, specyficzne wymagania klienta zostały skutecznie wdrożone, a przedsiębiorstwo jest wiarygodnym partnerem dla dotychczasowych i przyszłych klientów.
Firma Lumag jest przygotowana do produkcji wyrobów o wysokich standardach jakościowych oraz spełnia wymagania Klientów branży motoryzacyjnej.
Certyfikacja ISO/TS 19949 jest kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia lepszego wsparcia klientom z sektora motoryzacyjnego. Tym niemniej nieprzerwanie będziemy rozwijać nasze nadrzędne wartości zapisane w „Polityce jakości”, nadal budując działalność na fundamentach jakości.

Jako przedsiębiorstwo świadome wpływu na środowisko lokalne i globalne, chcemy prowadzić działalność nakierowaną na jego ograniczanie. Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego i zasobów kolejny raz poddaliśmy się ocenie na zgodność z wymaganiami zdefiniowanymi w normie ISO 14001, którą mamy certyfikowaną od 2005 r.
Bezpieczeństwo naszych pracowników i gości tj. ochrona ich zdrowia i życia, jest dla nas wartością nadrzędną. Dlatego nasze działania są nakierowane na rzecz tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Skuteczność tych działań potwierdziliśmy podczas auditu certyfikującego na zgodność z PN-N-18001.
Audit odbył się w dniach 14-16.04.2014, którego wynikiem jest uzyskanie przez firmę Lumag certyfikatów zgodnych z wymaganiami ISO 14001 i PN-N-18001.

Automechanika Dubai

„Automechanika Middle East” to wiodące wydarzenie dla szybko rozwijającego się rynku części zamiennych w krajach regionu Środkowego Wschodu i Afryki.
Już po raz czwarty firma LUMAG zaprezentuje swoją ofertę okładzin i klocków hamulcowych na tej liczącej się w branży motoryzacyjnej imprezie.
Serdecznie zapraszamy zarówno obecnych jak i potencjalnych klientów do odwiedzenia naszego stoiska nr 4AM 232 podczas tegorocznych targów Automechanika Dubai, które odbędą się w dniach 3-5 czerwca.

dubai2014

Goście z Holandii zwiedzają nową fabrykę

W dniach 19-20.05.2014 w zakładzie Lumag na chwilę zrobiło się pomarańczowo za sprawą wizyty kilkunastoosobowej grupy klientów z Holandii. Na zaproszenie firmy Lumag do Budzynia przyjechali przedstawiciele czołowego holenderskiego dystrybutora części zamiennych, firmy Bulthuis b.v., a wraz z nimi grono ich stałych klientów, wśród których znaleźli się właściciele znanych europejskich firm spedycyjnych, autoryzowanych warsztatów a także media branżowe.
Organizatorem ze strony holenderskiej była firma Bulthuis b.v., czołowy dystrybutor części do pojazdów użytkowych w tym kraju, z ponad 150 letnią tradycją na rynku i siecią dystrybucji na terenie całego kraju. Filozofia holenderskiej firmy od dziesiątek lat pozostaje niezmienna – współpraca tylko z renomowanymi i sprawdzonymi europejskimi producentami części zamiennych, do którego grona od 2012 roku należy Lumag. Podczas swego pobytu goście mogli zapoznać się organizacją pracy firmy Lumag, z procesami produkcyjnymi materiałów ciernych, w szczególności dedykowanymi pojazdom użytkowym, wysłuchać prezentacji na temat rozwoju materiałów ciernych w DBiR a także wymienić się doświadczeniami z pracownikami Lumagu nt. specyfiki obu rynków.

SONY DSC