Dotacje UE

Firma LUMAG aktywnie korzysta z programów Unii Europejskiej. Początkowo były to projekty realizowane w ramach Phare 2000 i 2001 oraz funduszy krajowych przeznaczonych na promocję eksportu. Od 2005 roku aplikowaliśmy o wsparcie działań inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych – EFRR -SPO WKP 2.3, SPO WKP 2.2.1, WRPO na lata 2007-2013 , POIG na lata 2007-2013 – działania 4.4 i 8.2 oraz WRPO na lata 2014-2020 – działanie 1.5.2. 99% naszych wniosków zostało zakwalifikowanych do przyznania dotacji w kwocie wnioskowanej. Każdy z nich został poprawnie zrealizowany i rozliczony. Na realizację naszych projektów pozyskaliśmy łącznie ponad 20,4 mln złotych dotacji, natomiast kolejne 4,9 mln mamy przyznane z WRPO, działanie 1.5.2.

Fundusze strukturalne – EFRR – WRPO na lata 2007-2013

 • Projekt: „Innowacyjne rozwiązanie w zakresie wygrzewania klocków hamulcowych drogą do wzrostu konkurencyjności firmy LUMAG”.
 • Projekt: „Modernizacja w zakresie technologii wytwarzania okładzin hamulcowych drogą do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy LUMAG”.
 • Projekt: „Technologia scorchingu w branży materiałów ciernych jako istotny proces udoskonalenia produktów oraz poprawy konkurencyjności firmy LUMAG”.
 • Projekt: „Modernizacja procesu wytwarzania okładzin hamulcowych w firmie LUMAG poprzez automatyzację procesu konfekcjonowania i dozowania materiału ciernego”.

dotacje ues

Fundusze strukturalne – EFRR – POIG na lata 2007-2013

  • Działanie 4.4 – Projekt: „Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynku światowym innowacyjnych klocków hamulcowych”.

DOTACJE NA INNOWACJE LUMAG SP. Z O.O. realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynku światowym innowacyjnych klocków hamulcowych.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4.

Celem projektu jest rozbudowa firmy LUMAG poprzez zakup i uruchomienie nowej linii produkcyjnej do realizacji wszystkich procesów wytwarzania klocków hamulcowych, która znacząco zwiększy potencjał techniczny, produkcyjny i kadrowy przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji inwestycji, moce przerobowe spółki w zakresie klocków ciężarowych zwiększą sie o ok. 50%. W ramach projektu zakupione zostaną następujące maszyny i urządzenia: – linia do nakładania kleju; – liniowe centrum prasowalniczego wraz z zestawem 12 narzędzi; – piec do wygrzewania klocków połączony z centrum prasowalniczym; – linia do malowania proszkowego; – linia do szlifowania; – linia do piaskowania; – stanowisko do badania wytrzymałości na ścinanie. Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego, ulepszonego produktu w postaci nowego typu klocka hamulcowego, który stanowił będzie rozwiązanie konkurencyjne w skali całej branży. Projekt jest realizowany w okresie 01/07/2013 – 31/12/2014. Informacji na temat realizowanego projektu udziela: Alicja Jankowiak, e-mail: a.jankowiak @ lumag.pl

 

  • Działanie 8.2 – Projekt: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Lumag Sp. z o.o. szansą na jej dalszy dynamiczny rozwój”.

DOTACJE NA INNOWACJE LUMAG SP. Z O.O. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Lumag Sp. z o.o. szansą na jej dalszy dynamiczny rozwój.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B, który zautomatyzuje następujące procesy biznesowe realizowane przez firmę LUMAG Sp. z o. o. z partnerami biznesowymi: zarządzania cenami, opracowywania działań promocyjnych, śledzenia mierników oceny zarządzania klientami, zarządzania sprzedażą, planowania i nabywania niezbędnych zasobów, zakupu materiałów i usług, produkcji/wytwarzania/dostarczania produktu, zarządzania logistyką i magazynowaniem, zarządzania popytem na produkty i usługi, zarządzania reklamacjami klientów, księgowania kosztów, fakturowania klientów, zarządzania należnościami. System B2B znacząco wpłynie na wzrost efektywności współpracy z partnerami. Nowy system B2B stanowić będzie całościowy zestaw rozwiązań spełniających wszystkie potrzeby firmy LUMAG Sp. z o. o. oraz jej Partnerów w zakresie wzajemnej komunikacji oraz w odniesieniu do realizowanych procesów biznesowych. Projekt jest realizowany w okresie 01/01/2014 – 31/05/2015. Informacji na temat realizowanego projektu udziela: Janusz Marciniak, e-mail: j.marciniak @ lumag.pl

 

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać: www.parp.gov.pl     www.poig.gov.pl     www.mrr.gov.pl     www.europa.eu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

dotacje ues

Fundusze strukturalne – EFRR – WRPO na lata 2014-2020

  • Działanie 1.5.2. – Projekt: „Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej związanych z poszerzeniem asortymentu o nowe i udoskonalone klocki hamulcowe do samochodów osobowych”.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. na rynku poprzez wdrożenie projektu inwestycyjnego, składającego się z 4 działań:
1. Zakup i montaż linii do produkcji nakładek antypiskowych, w tym:

 • Urządzenia BSTA 510-150B2
 • Urządzenia do drukowania etykiet
 • Transporterów taśmowych

2. Zakup zestawu narzędzi dedykowanych do urządzenia BSTA 510-150B2
3. Zakup narzędzi prasowalniczych
4. Zakup wyposażenia niezbędnego do składowania i transportu.

 • Zestawu regałów
 • Wózka widłowego

Efektem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej (wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów) oraz innowacji procesowej polegającej na zastosowaniu wysoce innowacyjnej linii produkującej nakładki antypiskowe i wprowadzeniu zmian w procesie produkcyjnym. Projekt jest realizowany w okresie 12/2015 – 06/2017. Informacji na temat realizowanego projektu udziela: Alicja Jankowiak, e-mail: a.jankowiak @ lumag.pl

PRegionalny_Strukturalne_i_inwestycyjne_920

Google+TwitterFacebook