ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE

wybór dostawcy stanowisko do badań wytrzymałości na ścinanie

dotyczy projektu dofinansowanego w ramach PO IG, działanie 4.4.

LUMAG Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt, który obejmuje zakup linii technologicznej do produkcji klocków hamulcowych do pojazdów użytkowych.
Przedmiotem zakupu jest m.in.

stanowisko do badań wytrzymałości na ścinanie

Wykonawca zamówienia, będący jednocześnie producentem w/w maszyn zobowiązany jest do złożenia kompleksowej oferty obejmującej opis: zastosowanych w ramach maszyny rozwiązań technologicznych, ceny oraz terminu dostawy.

Brak którejkolwiek z ww. informacji wpływa na ocenę oferty. W takim wypadku oferent nie będzie wzywany do uzupełnienia oferty.

Ze względu na to że dane dotyczące parametrów ww. maszyny mają dla LUMAG Sp. z o.o. charakter poufny szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia wraz z informacją o oczekiwanych parametrach udziela Tomasz Orłowski.

Kryteria oceny ofert: zastosowane technologie: 40%, cena: 30%, termin dostawy:30%. Sposób punktacji określony został w załączniku do zapytania.

Szczegóły dotyczące sposobu oceny dostępne na życzenie

Miejsce składania ofert: LUMAG Sp. z o.o., ul. Rogozińska 72, 64-840 Budzyń lub pocztą elektroniczną: e-mail: t.orlowski @ lumag.pl

Termin składania ofert: 15.11.2013

Osoba do kontaktu: Tomasz Orłowski, tel. (067) 2844 827, e-mail: t.orlowski @ lumag.pl

Zakup współfinansowany ze środków EFRR, PO IG, Działanie 4.4.

Metodologia oceny

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE

wybór dostawcy linii do malowania proszkowego klocków hamulcowych

dotyczy projektu dofinansowanego w ramach PO IG, działanie 4.4.

LUMAG Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt, który obejmuje zakup linii technologicznej do produkcji klocków hamulcowych do pojazdów użytkowych.
Przedmiotem zakupu jest m.in.

linia do malowania proszkowego klocków hamulcowych

Wykonawca zamówienia, będący jednocześnie producentem w/w maszyn zobowiązany jest do złożenia kompleksowej oferty obejmującej opis: zastosowanych w ramach maszyny rozwiązań technologicznych, ceny oraz terminu dostawy.

Brak którejkolwiek z ww. informacji wpływa na ocenę oferty. W takim wypadku oferent nie będzie wzywany do uzupełnienia oferty.

Ze względu na to że dane dotyczące parametrów ww. maszyny mają dla LUMAG Sp. z o.o. charakter poufny szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia wraz z informacją o oczekiwanych parametrach udziela Marek Paszkiel.

Kryteria oceny ofert: zastosowane technologie: 40%, cena: 30%, termin dostawy:30%. Sposób punktacji określony został w załączniku do zapytania.

Szczegóły dotyczące sposobu oceny dostępne na życzenie

Miejsce składania ofert: LUMAG Sp. z o.o., ul. Rogozińska 72, 64-840 Budzyń lub pocztą elektroniczną: e-mail:m.paszkiel @ lumag.pl

Termin składania ofert: 15.11.2013
Komunikat z dn. 15.11.2013 – termin składania ofert przedłużono do 04.12.2013

Osoba do kontaktu: Marek Paszkiel, tel. (067) 2844 832, e-mail: m.paszkiel @ lumag.pl

Zakup współfinansowany ze środków EFRR, PO IG, Działanie 4.4.

Metodologia oceny

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE

wybór dostawcy linii do nadkładania kleju oraz linii do piaskowania klocków hamulcowych

dotyczy projektu dofinansowanego w ramach PO IG, działanie 4.4.

LUMAG Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt, który obejmuje zakup linii technologicznej do produkcji klocków hamulcowych do pojazdów użytkowych.
Przedmiotem zakupu są m.in.

linia do nakładania kleju oraz linia do piaskowania klocków hamulcowych

Wykonawca zamówienia, będący jednocześnie producentem w/w maszyn zobowiązany jest do złożenia kompleksowej oferty obejmującej opis: zastosowanych w ramach maszyny rozwiązań technologicznych, ceny oraz terminu dostawy.

Brak którejkolwiek z ww. informacji wpływa na ocenę oferty. W takim wypadku oferent nie będzie wzywany do uzupełnienia oferty.

Ze względu na to że dane dotyczące parametrów ww. maszyny mają dla LUMAG Sp. z o.o. charakter poufny szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia wraz z informacją o oczekiwanych parametrach udziela Marek Paszkiel.

Kryteria oceny ofert: zastosowane technologie: 40%, cena: 30%, termin dostawy:30%. Sposób punktacji określony został w załączniku do zapytania.

Szczegóły dotyczące sposobu oceny dostępne na życzenie

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na jedną z ww. maszyn.

Miejsce składania ofert: LUMAG Sp. z o.o., ul. Rogozińska 72, 64-840 Budzyń lub pocztą elektroniczną: e-mail:m.paszkiel @ lumag.pl

Termin składania ofert: 15.11.2013
Komunikat z dn. 15.11.2013 – termin składania ofert przedłużono do 15.12.2013
Komunikat z dn. 15.12.2013 – termin składania ofert przedłużono do 28.02.2014

Osoba do kontaktu: Marek Paszkiel, tel. (067) 2844 832, e-mail: m.paszkiel @ lumag.pl

Zakup współfinansowany ze środków EFRR, PO IG, Działanie 4.4.

Metodologia oceny

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE

wybór dostawcy narzędzi do liniowego centrum prasowalniczego (12 kpl)

dotyczy projektu dofinansowanego w ramach PO IG, działanie 4.4.

LUMAG Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt, który obejmuje zakup linii technologicznej do produkcji klocków hamulcowych do pojazdów użytkowych. Przedmiotem zakupu są m.in.

narzędzia do liniowego centrum prasowalniczego (12 kpl)

Wykonawca zamówienia, będący jednocześnie producentem w/w narzędzi zobowiązany jest do złożenia kompleksowej oferty obejmującej opis: zastosowanych rozwiązań technologicznych, ceny oraz terminu dostawy.

Brak którejkolwiek z ww. informacji wpływa na ocenę oferty. W takim wypadku oferent nie będzie wzywany do uzupełnienia oferty.

Ze względu na to że dane dotyczące parametrów ww. narzędzi mają dla LUMAG Sp. z o.o. charakter poufny szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia wraz z informacją o oczekiwanych parametrach udziela Marek Paszkiel.

Kryteria oceny ofert: zastosowane technologie: 40%, cena: 30%, termin dostawy:30%. Sposób punktacji określony został w załączniku do zapytania.

Szczegóły dotyczące sposobu oceny dostępne na życzenie

Miejsce składania ofert: LUMAG Sp. z o.o., ul. Rogozińska 72, 64-840 Budzyń lub pocztą elektroniczną: e-mail: m.paszkiel @ lumag.pl

Termin składania ofert: 15.11.2013

Osoba do kontaktu: Marek Paszkiel, tel. (067) 2844 832, e-mail: m.paszkiel @ lumag.pl

Zakup współfinansowany ze środków EFRR, PO IG, Działanie 4.4.

Metodologia oceny

ZAPYTNIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE
wybór dostawcy liniowego centrum prasowalniczego wraz z piecem
do wygrzewania

dotyczy projektu dofinansowanego w ramach PO IG, działanie 4.4.

LUMAG Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt, który obejmuje zakup linii technologicznej do produkcji klocków hamulcowych do pojazdów użytkowych.
Przedmiotem zakupu jest m.in.

liniowe centrum prasowalnicze wraz z piecem
do wygrzewania

Wykonawca zamówienia, będący jednocześnie producentem w/w maszyn zobowiązany jest do złożenia kompleksowej oferty obejmującej opis: zastosowanych w ramach maszyny rozwiązań technologicznych, ceny oraz terminu dostawy.

Brak którejkolwiek z ww. informacji wpływa na ocenę oferty. W takim wypadku oferent nie będzie wzywany do uzupełnienia oferty.

Ze względu na to że dane dotyczące parametrów ww. maszyny mają dla LUMAG Sp. z o.o. charakter poufny szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia wraz z informacją o oczekiwanych parametrach udziela Marek Paszkiel.

Kryteria oceny ofert: zastosowane technologie: 40%, cena: 30%, termin dostawy:30%. Sposób punktacji określony został w załączniku do zapytania.

Szczegóły dotyczące sposobu oceny dostępne na życzenie

Miejsce składania ofert: LUMAG Sp. z o.o., ul. Rogozińska 72, 64-840 Budzyń lub pocztą elektroniczną: e-mail: m.paszkiel @ lumag.pl

Termin składania ofert: 12.11.2013

Osoba do kontaktu: Marek Paszkiel, tel. (067) 2844 832, e-mail: m.paszkiel @ lumag.pl

Zakup współfinansowany ze środków EFRR, PO IG, Działanie 4.4.

Metodologia oceny

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE

wybór dostawcy linii do szlifowania klocków hamulcowych

dotyczy projektu dofinansowanego w ramach PO IG, działanie 4.4.

LUMAG Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt, który obejmuje zakup linii technologicznej do produkcji klocków hamulcowych do pojazdów użytkowych.
Przedmiotem zakupu jest m.in.

linia do szlifowania klocków hamulcowych

Wykonawca zamówienia, będący jednocześnie producentem w/w maszyn zobowiązany jest do złożenia kompleksowej oferty obejmującej opis: zastosowanych w ramach maszyny rozwiązań technologicznych, ceny oraz terminu dostawy.

Brak którejkolwiek z ww. informacji wpływa na ocenę oferty. W takim wypadku oferent nie będzie wzywany do uzupełnienia oferty.

Ze względu na to że dane dotyczące parametrów ww. maszyny mają dla LUMAG Sp. z o.o. charakter poufny szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia wraz z informacją o oczekiwanych parametrach udziela Marek Paszkiel.

Kryteria oceny ofert: zastosowane technologie: 40%, cena: 30%, termin dostawy:30%.
Sposób punktacji określony został w załączniku do zapytania.

Szczegóły dotyczące sposobu oceny dostępne na życzenie

Miejsce składania ofert: LUMAG Sp. z o.o., ul. Rogozińska 72, 64-840 Budzyń lub pocztą elektroniczną: e-mail:m.paszkiel @ lumag.pl

Termin składania ofert: 31.10.2013 do godz. 14.00.

Osoba do kontaktu: Marek Paszkiel, tel. (067) 2844 832, e-mail: m.paszkiel @ lumag.pl

Zakup współfinansowany ze środków EFRR, PO IG, Działanie 4.4.

Metodologia oceny